Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


sanies : n. Sulu kanlı ve pis kokulu cerahat.


sclerosarcoma : n. Sert etli epulis cinsi.


sheno : pref. 1. Kama şeklinde, kaması, hançersi; 2. Kaması kemikle ilgiil.


stethalgia : n. Göğüs veya göğüs duvarı ağrısı.


synosteotomy : n. Mafsal anatomisi, eklem disseksiyonu.


thrombophilia : n. Vücutta aşırı pıhtılaşma istidadı.


transduction : n. Genetik bir vasfın bir hücreden diğerine intikali.


tuboabdominal : a.Fallop tüpü ve karınla ilgili.


umbilicated : a. Göbekli.


urticarious : a. Ürtikere ait, ürtikerli.