Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


lienopancreatic : a. Dalakla pankreasa ait.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.