Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dental : a. Dişlere ait.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


physics : n. Fizik.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


litter : n. Sedye


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


neuroroentegenography : n. Sinir sistemi radyografisi.


olfactus : n. Koku duyusu.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


petrolatum : n. Biochem. Saf vazelin, gaz tasfiye edildikten sonra kalan tortusundan çıkarılan idrokarbon parafini yağı, gazyağından çıkarılan bir merhem.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.