Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zoophilism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


pharyngitic : a. 1. Boğaz iltihabı ile ilgili; 2. Boğaz iltihabı gösteren; 3. Boğaz iltihabının sebep olduğu.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.