Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


hysteroid : a. Histeriye benzer.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.