Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


medicus : n. Doktor, hekim


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


postesophageal : a. Özofagus ardı.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.