Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zoophilism nedir?

zoophilism : n. 1. Hayvanlara karşı duyulan aşırı sevgi; 2. Hayvanlarla cinsel temasta bulunma, zoofili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


sphacelous : a. Gangrenli, çürümüş soyumuş (deri v.s.).