Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoopharmacy nedir?

zoopharmacy : n. Veteriner eczacılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


milk : n. Süt.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.