Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoopharmacy nedir?

zoopharmacy : n. Veteriner eczacılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


ootherapy : n. See: ovotherapy.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


pedio : pref. See: Ped-.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.