Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoopharmacy nedir?

zoopharmacy : n. Veteriner eczacılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


dolorogenic : a. See: Dolorific.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.