Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoophagous nedir?

zoophagous : a. See:Carnivorous.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


otodynia : n. See: Otalgia.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


prescription : n. Reçete.


relative : a. İzafi nispi.