Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoophagous nedir?

zoophagous : a. See:Carnivorous.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


masturbation : n. İstimna, cinsel arzuyu el veya başka bir araçla tatmin etme, mastürbasyon.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.