Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoophagous nedir?

zoophagous : a. See:Carnivorous.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


diastase : n. biochem.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


lepto : pref. Narin, ince.


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


peau : n.Deri.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


posttraumatic : a. Travma sonu, travma sonrası.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.