Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zoopathology nedir?

zoopathology : n. Alt sınıf hayvanların hastalıklarını inceleyen bilim, zoopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


intraocular : a. Göziçi.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


postcecal : a. Çekum arkasında.


reference : n. Müracaat yeri, herhangi bir araştırmada başvurulan kaynakları gösteren liste.