Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zoopathology nedir?

zoopathology : n. Alt sınıf hayvanların hastalıklarını inceleyen bilim, zoopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


inoculable : a. Aşılanabilir.


left-handed : a. Solak.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


microdontia : n. Çok küçük dişlilik, dişlerin normalden küçük olması, mikrodonti.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


photograph : n. Fotoğraf.


pituitrin : n. Arka hipofiz hormonu.


preeruptive : a. Deride kızartı veya kabartıların görülmesinden önce, erüpsiyon öncesi.