Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoopathology nedir?

zoopathology : n. Alt sınıf hayvanların hastalıklarını inceleyen bilim, zoopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


freckle : n. Çil, leke, benek.


fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


lageniform : a. Şişebiçim.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


planning : n. Planlama, düzenleme.


primordial : a. 1. Başlangıca ait; 2. Bir fert veya organın ilk büyüme dervesnide görülen, ilkel, primordialis.