Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoopathology nedir?

zoopathology : n. Alt sınıf hayvanların hastalıklarını inceleyen bilim, zoopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


chlorinate : n. Klorlamak.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


fennel : n. Rezene, raziyane.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lycopodium : n.Açık renk, kuru bir toz pudra olarak veya tabletlerin kaplanmasından katkı maddesi olarak kullanılabilen emici bir madde.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.