Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoopathology nedir?

zoopathology : n. Alt sınıf hayvanların hastalıklarını inceleyen bilim, zoopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


erosive : a. Aşındırıcı: Erosyon meydana getiren.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.