Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zooparasite nedir?

zooparasite : n. Hayvan paraziti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


morbific : a. Hastalık getiren.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


replicate : n. 1. Birkaç defa tekrarlanan aynı işlem, gözlem veya deneyden her biri; 2. Hücrenin, bölünme olmaksızın aynı hücreyi sentez edişi şeklinde üreme; 3. Katlanmış.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


shelf operation : n. Genellikle bir kemik grefinden istifade edilerek uygulanan bir çeşit açık düzeltme şeklindeki kalça çıkığı ameliyatı.


stove-in chest : n. Kaburgalarda çok sayıda ön veya arka taraf kırıkları mevcuttur.


strangulated : a. Boğulmuş, sıkışmış, kendisine gelen kan akımı duracak şekilde sıkışmış.