Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zooparasite nedir?

zooparasite : n. Hayvan paraziti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


electricity : n. Elektrik.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


osmication : n. Dokuyu, mikroskopik muayene için osmik asit'le boyama.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


radioactivity : n. Radyoaktivite.