Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zooparasite nedir?

zooparasite : n. Hayvan paraziti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


infrasternal : a. Sternumaltı.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


myelocele : n. Omuriliğin fıtığı ile birlikte spina bifida, miyelosel.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pleximetric : a. Göğüs muayenesi ait.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.