Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zooparasite nedir?

zooparasite : n. Hayvan paraziti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


poples : n. Dizardı.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.