Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zooparasite nedir?

zooparasite : n. Hayvan paraziti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


dyscinesia : n. Harekette güçlük, diskinezi.


esoteric : a. 1. Organ içind başlayan; 2. Gizli, saklı, ezoterik.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


nanocormia : n. See: nanosomia.


novobiocin : n. Ağızdan alındığı zaman etkili olan bir antibiotik.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


pregnancy : n. Gebelik.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.