Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoonosis nedir?

zoonosis : n. Sonradan insanlara geçebilen hayvan hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


pathogenicity : n. Hastalık meydanag etirebilme yeteneği.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.