Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoonosis nedir?

zoonosis : n. Sonradan insanlara geçebilen hayvan hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


cerium : n. biochem. Ce işareti ile bilinen atom no: 58 ve atom ağırlığı: 140.13 olan kimyasal element, seryum.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


mycete : n. Mantar.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.