Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoonosis nedir?

zoonosis : n. Sonradan insanlara geçebilen hayvan hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


deadly : Öldürücü, şiddetli


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


phasmophobia : n. Hayaletlerden aşırı korkma, hayalet korkusu.