Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoonosis nedir?

zoonosis : n. Sonradan insanlara geçebilen hayvan hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


chlorinate : n. Klorlamak.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


fist : n. Yumruk.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


hypoparathyroidism : n. Paratiroid bezlerinin faaliyet yetmezliği.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


medicus : n. Doktor, hekim


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.