Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoology nedir?

zoology : n. Hayvanat, zooloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


gibbus : n. Kambur


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


nasitis : n. Burun iltihabı.


omphalos : n. Göbek.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


pole : n. Kutup, polus.


pulsometer : n. See: Pulsimeter.


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.