Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoology nedir?

zoology : n. Hayvanat, zooloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


curative : a. Tedavi edici, hastalığı iyileştirici.


erythrophil : n. biochem. Kolayca kırmızıya boyanan bir element.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.