Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zooid nedir?

zooid : a. Hayvan gibi, hayvana benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conductive : a. İletken.


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


teratism : n. See: Teras.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


iritic : a. İris'le ilgili.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


oedipus complex : n. Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması.


ozostomia : n. Nefesin fena kokması, ozostomi.