Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zooid nedir?

zooid : a. Hayvan gibi, hayvana benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


consanguinity : n. Kan bağı.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


fundal : a. Dibe ait.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


nystagmus : n. Gözün vertikal, horizontal istikamette veya devri şekilde titremesi, nistagmus (labirent hastalığında da görülür).


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.