Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zooid nedir?

zooid : a. Hayvan gibi, hayvana benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


cranioclasia : n. Ölü fetüs'te doğumu kolaylaştırmak amacıyla, kranioklast ile fetüs başını ezip dışarı çekme, karinoklazi (ölü fetüs başının delinmesini takiben uygulana müdahale).


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


preliminary : a. Başlangıç şeklinde, öncü, ön.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.