Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zooid nedir?

zooid : a. Hayvan gibi, hayvana benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


lactocele : n. See: galactocele.


grind : n. Öğütme, ezme.


infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


malacotic : a. Yumuşak.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


osmication : n. Dokuyu, mikroskopik muayene için osmik asit'le boyama.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


pipet : n. Sıvıları bir kabdan başka bir kaba nakletmek için icne cam boru, piyet.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.