Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoography nedir?

zoography : n. Hayvanlar hakkında yazılan eser.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.