Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoography nedir?

zoography : n. Hayvanlar hakkında yazılan eser.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


crack : n. Çatlak.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


logoneurosis : n. Konuşma bozukluğu ile görülen nevroz.


medicus : n. Doktor, hekim


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


parulis : n. Dişeti apsesi.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


radiopathology : n. Işınımın dokular üzerine yaptığı fena tesirleri inceleyen patoloji.