Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoography nedir?

zoography : n. Hayvanlar hakkında yazılan eser.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


postmaturity : n. Büluğdan sonrası, ergenlik sonrası.


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.