Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoograft nedir?

zoograft : n. Hayvan vücudundan alınan doku aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


intercrural : n.Bacaklar arasında.


graviditas : n. Gebelik.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


hyocyamin (e) : n. biochem. Banotu bitkisinden çıkarılan bir alkaloid olup, müsekkin olarak kullanılır (C17H23O3N)


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


katabolism : n. See: catabolism.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.