Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoograft nedir?

zoograft : n. Hayvan vücudundan alınan doku aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


leio : pref. Düz anlamına önek.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pituita : n. Balgam, sümük.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.