Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zoograft nedir?

zoograft : n. Hayvan vücudundan alınan doku aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


exfetation : n. Dış gebelik.


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


secernent : a.&n. 1. İfraz edici; 2. İfraz edici gudde veya ilaç.


strophantin : n. "Strophanthus kombe" adlı bitkiden elde edilen birkaç glikosid karışımı bir birleşik, strofantin (Digital'e benzer etkisi sebebiyle kardiyotonik olarak kullanılır).


subscription : n. Reçetenin eczacıya hitap eden kısmı olup, maddelerin ne şekilde karıştırılıp hazırlanacağını tarif eder.


succinycholine : n. Kısa etkili bir adale gevşetici.


thermanalgesia : n. Sıcağı hissetmeme, termanaljezi.