Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zoograft nedir?

zoograft : n. Hayvan vücudundan alınan doku aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


mesoblast : n. See: mesoderm.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


polyhypermenorrhea : n. Adetlerin hem sık hem fazla kan kaybı ile belirgin oluşu, fazla miktarda sık adet görme, polihipermenore.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


recipe : n. Reçete, tertip.


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.


serohepatitis : n. Karaciğer peritonu iltihabı.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.