Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoogonous nedir?

zoogonous : a. See: Viviparous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


mesad : a. See: Mesiad


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


reflexograph : n. Bir refleksi kaydeden alet, refleksograf.


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.