Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoogonous nedir?

zoogonous : a. See: Viviparous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


cholcyst : n. See: Gallbladder.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


foveate : a. Çukurlu.


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


oculentum : n. Göz merhemi.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.