Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoogonous nedir?

zoogonous : a. See: Viviparous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


galenic : a. See: Galenic.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.