Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoogonous nedir?

zoogonous : a. See: Viviparous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


frontal : a. Alına ait, frontalis.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


margin : n. Kenar, limbus.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pulmotor : n. Akciğere hava verme cihazı, pnömotoraks cihazı.