Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zooglea nedir?

zooglea : n. Yapışkan bir ortamda bulunan mikrop kolonisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


cleithrophobia : n. See: Claustrophobia.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


mia glass : Gözlük


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


parasite : n. Parazit, asalak.


porphyrinuria : n. İçinde porfirin bulunan koyu kırmızı bir idrar çıkarılması, porfirinüri.


ribosome : n. Hücre sitoplazmasında görülen ribonükleik asit ve protein karışımından ibaret taneciklerden her biri, ribozom.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).