Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoogenous nedir?

zoogenous : a. Hayvanlardan elde edilen, zoojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.