Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoodynamics nedir?

zoodynamics : n. Hayvan fizyolojisi, zoodinami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


odontoblast : n. Diş yuvası.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.


radiotherapy : n. Röntgen tedavisi.


sloughy : a. Kabuklu.