Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoodynamics nedir?

zoodynamics : n. Hayvan fizyolojisi, zoodinami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


dermanaplasty : n. Zedelenmiş veya kötü nedbeleşmiş deri bölgesine sağlam yerden alınan deri aktarma, bu amaçla yapılan estetik ameliyat.


diabetogenic : n. a) Diabet meydana getiren. b) Hipofiz ön lobundan salgılanan bir hormonu nitelendirmek için kullanılan deyim.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.


spondylizema : n. Bir omurun harabiyeti sebebiyle, üstündeki omurun çökmesi.