Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoodynamics nedir?

zoodynamics : n. Hayvan fizyolojisi, zoodinami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


epiotic : a. Kulaküstü.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


leukoderma : n. deri üzerinde yer yer süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren pigment (melanin) kaybı ile belirgin durum, lökoderma.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


sibilation : n. Kelimeleri ıslık şeklinde telaffuz etme, ıslık çalar gibi konuşma.