Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoodynamics nedir?

zoodynamics : n. Hayvan fizyolojisi, zoodinami.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


tensor : n. Bir organı geren kas.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


iodophthalein : n.İyot ihtiva eden sarı renkte bir bileşik (Safra kesesi ve safra yollarının röntgen yoluyla tetkikinde radyo-opak madde olarak kullanılır).


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


polyhypermenorrhea : n. Adetlerin hem sık hem fazla kan kaybı ile belirgin oluşu, fazla miktarda sık adet görme, polihipermenore.


sequester : n. v. 1. See: sequestrum; 2. Tecrit etmek.


syndactylia : n. Parmakların birbirine yapışık olması hali, sindaktili.