Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoodemic nedir?

zoodemic : a. Hayvan derisi ile yapılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


noct : pref. Gece anlamına önek.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


papula : n. See: Papule.


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


roentgenotherapy : n. Röngten ışınları ile tedavi, röntgen tedavisi, röntgenoterapi.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.