Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zoodemic nedir?

zoodemic : a. Hayvan derisi ile yapılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


end-plate : n. Motor sinir dallarının kas içide sonlanan genişlemiş uç kısmı.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


intra- : pref. İçinde, içi.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


natrium : n. biochem. See. Sodium.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


precordium : n. Kalb bölgesi.


promethazine : n. Toksisitsi düşük olan güçlü bir antistaminik.