Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoodemic nedir?

zoodemic : a. Hayvan derisi ile yapılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coreometry : n. Pupillayı ölçme.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


ileus : n. Barsak tıkanması.


kassa : n. See: leprosy.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


neuraxis : n. 1. Beyin-omurilik ekseni; 2. See: axon.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


oligopnea : n. Ağır solunum.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.