Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoochemistry nedir?

zoochemistry : n. Hayvan dokuları kimyası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


haunch : n. Kalça


homoeroticism : n. See: homoerotism.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


postcondylar : a. Kondil arkasında.