Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoochemistry nedir?

zoochemistry : n. Hayvan dokuları kimyası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


falcular : a. see: falcate.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


mesal : a. See: Mesial


ostealgia : n. See: Ostalgia.


pachyemia, pachyhemia : n. Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


photograph : n. Fotoğraf.