Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoochemistry nedir?

zoochemistry : n. Hayvan dokuları kimyası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


intragastric : a. Mide içi.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


ptyalography : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla tükrük bezleri filminin alınması.


reticulin : n. biochem. Bağ dokusu liflerineait albüminli bir madde.


scalpriform : a. Keski şeklinde.