Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoochemistry nedir?

zoochemistry : n. Hayvan dokuları kimyası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


diastematocrania : n. Kafatasından önden arkaya doğru doğuştan yarık bulunuşu hali.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


glycogeusia : n. Ağızda tatlılık hissedilmesi.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


internatal : a. İlyelerarası.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


organogeny : n. See: Organogenesis.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.