Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoobiology nedir?

zoobiology : n. Hayvan biyolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


fleam : n. Baytar neşteri.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


onyxitis : n. See: Onychitis.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


salpingemphraxis : n. 1. Fallop (dölyatağı) borusu tıkanması; 2. Eustachi borusu tıkanması.


scytoblastema : n. İlkel deri.


sigmoidotomy : n. Sigmoid ameliyatı, sigmoidotomi.