Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoobiology nedir?

zoobiology : n. Hayvan biyolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


orchialgia : n. Testis ağrısı.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


resumption : n. Yeniden başlama, kaybolmuş bir işlevin yeniden başlaması.


saprodontia : n. Diş çürümesi.


sphage : n. Boyunun ön kısmı.


splanchnapophysis : n. Sindirim sistemiile ilgili iskelet elementi (mesela cene kemiği gibi).