Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoobiology nedir?

zoobiology : n. Hayvan biyolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


gonococcic : a. See gonococcal


heel : n. Topuk, ökçe


hormonal : a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili; 2. Hormon özelliği gösteren, hormon niteliğinde.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


operate : v. Ameliyat etmek.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.