Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoobiology nedir?

zoobiology : n. Hayvan biyolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.


stigma : n. (pl. stigmata). 1. Dağ, yanık nişanı; 2. Leke; 3. Asabi hallerin tesiriyle vücutta meydana gelen kırmızı leke; 4. Herhangi bir hastalık belritisi; 5. Kılcal damar endotelyomu arasındaki boşluk.


stromatogenous : a. Stroma'dan kaynaklanan, stromadan gelişen.