Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoobiology nedir?

zoobiology : n. Hayvan biyolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


omphalos : n. Göbek.


osseous : a. Kemikli, osseus.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.


posthitis : n. Sünnet derisi iltihabı.