Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zonulolysis nedir?

zonulolysis : n. Zonula ciliaris'in parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


castor oil : n. Hintyağı.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


flathead : a. Yassı kafa.ı


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


notch : n. Çentik, diş.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi