Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zonulolysis nedir?

zonulolysis : n. Zonula ciliaris'in parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cynophobia : n. See: Kynophobia.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


histoblast : n. Doku hücresi.


inoculability : n. Aşılanabilme.


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.