Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zonulolysis nedir?

zonulolysis : n. Zonula ciliaris'in parçalanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lubb-dupp : n. Dinleme sırasında duyulan kalb seslerinin tasvir edilmesi içn kullanılan iki kelime.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.