Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometry : n. Kalb atımlarının sayı ve ritminin, kardiyotakometre aracılığıyla kaydedilmesi.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


nearsightedness : n. See. Myopia.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


ptyalin : n. Tükrüğün nişastaları hazmeden fermenti, pityalin.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.