Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.