Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinate : n. Klorlamak.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


eupraxia : n. Birbirine bağlı muntazam hareketler yapabilme, koordine hareket yeteneği.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


femorocele : n. Femur fıtığı.


filopressure : n. Damarı bağlayarak kan akımını durdurma.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


hypogeusia : n. Tat alma duyusunun azalması.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


phatne : n. Diş çukuru.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.