Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


cranio : pref. Kafatasına ait.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


disintoxication : n. See: Detoxication.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


internals : n. Vücudun iç organları.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


ootheco- : pref. See: oothec-.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


percent : a. Yüzde, %.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.