Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zonular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


epilatory : n. Kılların dökülmesine sebep olan madde.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


poisoning : n. Zehirlenme.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


sequester : n. v. 1. See: sequestrum; 2. Tecrit etmek.


skatoxyl : n. biochem. Skatolün oksitlenmesinden meydana gelen madde.


speciaalize : v. Özel bir maksat için geliştirmek.