Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


terra : n. Toprak.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


lipochrome : n. Çeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan sarı renkte bir pigment, lipokrom (Yağ dokusuna sarı rengi bu pigment vermektedir).


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


monomelic : a. 1. Bir kol veya bacakla ilgli; 2. Bir kol veya bacağı tutan.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.