Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


pentolinium : n. Hipertansiyon tedaisinde kullanılan bir ganglion blokeri.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.