Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zonular nedir?

zonular : a. Mıntakacığa ait, zonularis.

zonular fibrae : Göz merceğinin asıcı iplikleri, fibrae suspensoriae lentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cholerase : n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


proctocope : n. Rektumu muayene aleti, proktoskop.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.