Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


ectostosis : n. Perikondrium altındaki kıkırdak dokuda kemikleşme görülmesi, bu kısımda kıkırdak dokunun kemik halini alışı.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


multi- : pref. Çok, mülti.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.