Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coition : n. See: Coitus.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


glossal : a. Dile ait, glosicus.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


hemispasm : n. Yarım spazm.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


pervious : a. See: Permeable.


postero- : pref. Arka, arkasında.


pot : n. Kalp.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.