Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


eupraxia : n. Birbirine bağlı muntazam hareketler yapabilme, koordine hareket yeteneği.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


gloss (o) : pref. Dil.


granuloadipose : n. Yağ granülleri ihtiva eden.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).