Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


globulysis : n. See: Globulolysis.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


spermine. : n. Meni'de ve bazı hayvansal dokularda bulunan bir cins protein spermin.


splenalgia : n. Dalak ağrısı, splenalji.


stomatopathy : n. Ağız hastalığı, stomatopati.


subparietal : a. 1. Paryetal kemik altında; 2. Paryetal lob altında.


tox- : pref. Toksik madde, zehir anlamına önek.