Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electricity : n. Elektrik.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.


sbeorrhagia : n. See: Seborrhea.


spondylodidymia : n. İkizlerin omurgalarından birbirine yapışık olmaları hali.


thanatopsy : n. Ölü vücudunun kesilerek incelenmesi, otopsi.