Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


mucin : n. Sümük.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.


ructus : n. Geğirti, geğirme.