Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonula nedir?

zonula : n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.

Ciliary zonula : Kirpiksi cisim kuşakçığı, zonula ciliaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


conarium : Epizif bezi.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


obex : n. Obeks.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.


serological : a. Serolojiye ait.


Snellen's Test Types : n. Görme fonksiyonunun kontrolu için kullanılan bir kart.


spiloplaxia : n. 1. Cüzzam, lepra; 2. Lekeli humma.


subungual : a. Tırnakaltı, tırnak altında bulunan.