Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zonipetal nedir?

zonipetal : a. Bir bölgeyeyönelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


vaccinella : n. Su çiçeği.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


pityriasis : n. 1. Un şeklinde döküntüler gösteren deri hastalığı; 2. Kepeklenme, pitiryazis.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).