Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zonipetal nedir?

zonipetal : a. Bir bölgeyeyönelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliferous : a. Hücreler oluşturan.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


intestine : n. Barsak, intestinum.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


paralyzer : n. See: Paralyser.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


podobromidrosis : n. Ayakların fena kokması.


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).


range : n. Saha, alan.


resectoscope : n. Transüretral prostat ameliyatında kullanılan bir alet.


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.