Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zonipetal nedir?

zonipetal : a. Bir bölgeyeyönelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


descendens : a. İnen.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).


sirenomelus : n. Bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.