Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoning nedir?

zoning : n. Küçük bir miktar serumda kuvvetli derecede kompleman bağlanması husulü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


calcify : v. Kireçlendirmek.


carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


charbon : n. Bacillus anthracis'in sebep olduğu hastalık;


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


odontolith : n. Diş taşı.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


pseudocyst : n. yalancı kist.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


stearrhea : n. Derinin yağ guddelerinden çıkan ifrazatın anormal şekilde artması.


stegomyia : n. Bir sivrisinek türü.