Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoning nedir?

zoning : n. Küçük bir miktar serumda kuvvetli derecede kompleman bağlanması husulü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gastrolith : n. Mide taşı.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


levophobia : n. Vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku, levofobi.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


mentum : n. Çeneucu, çene.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


precava : n. Üst vena cava.


psalis : n. See: Fornix