Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zonifugal nedir?

zonifugal : a. Bir bölgeden kaçan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


predigestion : n. Sindirim öncesi.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.