Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zonifugal nedir?

zonifugal : a. Bir bölgeden kaçan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


comperssorium : n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.