Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zonifugal nedir?

zonifugal : a. Bir bölgeden kaçan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


geminate : a. Çift, eş geminus.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.