Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zonesthesia nedir?

zonesthesia : n. Sıkışma hissi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


gender : n. Cins, cinsiyet.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


odor : n. Koku.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.