Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zonesthesia nedir?

zonesthesia : n. Sıkışma hissi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


digitus : n. anat. Parmak.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


helcoma : n. Ülser


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


ophthalmectomy : n. Gözün ameliyatla çıkarılması, oftalmektomi.


ophthalmus : n. Göz.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


periplast : n. Hücre protoplazması.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.