Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zonesthesia nedir?

zonesthesia : n. Sıkışma hissi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


forme : n. Şekil, biçim.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


odontopreiosteum : n. See: Periodontium.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


prosthetist : n. Sun'i kolveya bacak takma uzmanı.


pubescence : n. Erginlik çağına gelme, büluğa erme, reşit olma.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.