Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zonesthesia nedir?

zonesthesia : n. Sıkışma hissi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


eupnea : n. Normal solunum.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


latus : a. Geniş


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


pseudomembranous : a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2. Yalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü; 3. Yalancı zar niteliğinde, yalancı zara benzeyen.


transfusion : n. Kan nakli, transfüzyon (vericinin kanını alıcının damarına verme).


uropathy : n. İdrar yolları hastalığı, üropati.