Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zonesthesia nedir?

zonesthesia : n. Sıkışma hissi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


myodynia : n. See: Myalgia.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


pyometritis : n. Uterusun cerahatil iltihabı, piyometrit.


receiver : n. Gaz v.s. muhafaza eden kab.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.