Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zone nedir?

zone : n. Bölge, kısım, kuşak, zona.

Hypogastric zone : Kasık bölgesi; Regio hipogastrica veya regio abdominis candalis (venler infimus);


Mesogastric zone : Göbek bölgesi, asıl karın, regio mesogastrica veya pars umbilicalis;


Subcostal (epigastric) zone : Kursak üstü bölgesi, regio epigastrica.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


child : n. (pl. children). Çocuk


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


erythrophil : n. biochem. Kolayca kırmızıya boyanan bir element.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


morphological : n. See: Morphologic.