Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zone nedir?

zone : n. Bölge, kısım, kuşak, zona.

Hypogastric zone : Kasık bölgesi; Regio hipogastrica veya regio abdominis candalis (venler infimus);


Mesogastric zone : Göbek bölgesi, asıl karın, regio mesogastrica veya pars umbilicalis;


Subcostal (epigastric) zone : Kursak üstü bölgesi, regio epigastrica.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.


chilblain : n. Mayasıl.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


hygroscopy : n. See hygrometry.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


isochronal : a. See: isochronic.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


oxidosis : n. See: Acidosis.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.