Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zone nedir?

zone : n. Bölge, kısım, kuşak, zona.

Hypogastric zone : Kasık bölgesi; Regio hipogastrica veya regio abdominis candalis (venler infimus);


Mesogastric zone : Göbek bölgesi, asıl karın, regio mesogastrica veya pars umbilicalis;


Subcostal (epigastric) zone : Kursak üstü bölgesi, regio epigastrica.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


digitate : a. Parmaklı, digitatus.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


paracystium : n. Mesaneyi çevreleyen bağ dokusu.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.