Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zone nedir?

zone : n. Bölge, kısım, kuşak, zona.

Hypogastric zone : Kasık bölgesi; Regio hipogastrica veya regio abdominis candalis (venler infimus);


Mesogastric zone : Göbek bölgesi, asıl karın, regio mesogastrica veya pars umbilicalis;


Subcostal (epigastric) zone : Kursak üstü bölgesi, regio epigastrica.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


hybridization : n. Melezleştirme.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


maidism : n. See: Pellagra.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


presystole : n. Sistolden önceki ara, diasotlün sonuna rastlayan ve sistolden hemen öcne gelen devre.


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).


scoliometer : n. Bel kemiğindeki skolyoz derecesini ölçmede kullanılan alet.


stannum : n. See: Tin.


tartrate : n. biochem. Tartar asidinin tuzu.