Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zonal nedir?

zonal : a. Mıntakaya ait, bölgesel,mıntakavi,zonalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


clubfoot : n. Yumru ayak.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


roentgenography : n. Radyografi, röntgenografi.