Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zonal nedir?

zonal : a. Mıntakaya ait, bölgesel,mıntakavi,zonalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


fascitis : n. Fasya iltihabı.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


mouse : n. Fare.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.