Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


dihydromorphinone hydrochloride : n. biochem. Beyaz kokusuz bir toz olup, müsekkin, öksürük dindirici ve uyutucudur (C17H19NO3HCI).


diplegia : n. İki taraflı felç, dipleji.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


parectasia : n. See: Parectasis.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


rumenitis : n. Geviş getiren hayvanların mide iltihabı.


scatophagy : n. Gübre yeme, skatofaji.


sequestral : a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. Sekestrum'a benzeyen, sekestrum niteliğinde.


spirillum : n. (pl. spirilla). Helezon şeklinde gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi, spiril, spiroket.


spongi(o)- : pref. 1. Sünger, süngerle ilgili; 2. Sünger şeklinde, süngersi.