Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


cardiovalvulitis : n. Kalb kapakcıklarının iltihabı.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


fuscin : n. biochem. Retinada epitel tabakasının kahverengi pigmentli maddesi.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


manducation : n.Çiğneme.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.