Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.


sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.


schistoprosopus : n. Yarık yüzlü ucube.