Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


necr (o) : pref. Ölüm.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.