Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


freezing : n. Donma, konjelasyon.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


myofibrosis : n. Adale dokusunda aşırı miktarda bağ dokusunun bulunması.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


phorometry : n. Gözün görüş eksenindeki sapmanın yön ve derecesinin forometre yardımıyla belrilenmesi, forometri.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.