Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zollinger-ellison syndrome nedir?

zollinger-ellison syndrome : n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


cold : n. Nezle.


collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


pulmotor : n. Akciğere hava verme cihazı, pnömotoraks cihazı.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik