Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoetrope nedir?

zoetrope : n. See: Stroboscope.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


pyocele : n. Testis çevresinde cerahat toplanması, piyosel.