Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoetrope nedir?

zoetrope : n. See: Stroboscope.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confluence : n. Toplak, confluens.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


morbific : a. Hastalık getiren.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


prerectal : a. Rektum önünde.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.