Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoetic nedir?

zoetic : a. Hayata ait, hayati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


galenic : a. See: Galenic.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


hernial : a. Fıtıklı.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


lipocyte : n. Yağ hücresi


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.