Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zoetic nedir?

zoetic : a. Hayata ait, hayati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


construction : n. His ile idrak etme.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


implant : n. Tedavi maksadı ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde (Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir maded olabilir).


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


remedy : n. İlaç, deva, çare.