Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoanthropy nedir?

zoanthropy : n. Kendini hayvan zannetme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


electroprognosis : n. Elektrik testi ile yapılan prognoz.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).


resilience : n. Alveol kretinin üstündeki dişetinin lastik gibi yaylanması veya sıkıştırılabilme yeteneği, elastikiyet, rezilyens.


spermine. : n. Meni'de ve bazı hayvansal dokularda bulunan bir cins protein spermin.


spondylitis : n. Omur veya omurga iltihabı, spondilit.


static : a.&n. 1. Sakin, durgun, hareketsiz, statik; 2. (pl.) Sükunet vemuvazenede olan cisimlerden bahseden bilim, muvazenede olan kuvvetler arasındaki münasebetler ilmi, statik.


stauroplegia : n. Çapraz hemipleji.