Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoanthropy nedir?

zoanthropy : n. Kendini hayvan zannetme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


gonococcic : a. See gonococcal


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


jail-fever : n. Hapishane humması.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


polymer : n. biochem. Elementlerinin ağırlık oranları bir olup ta molekül ağırlıkları farklı olan mürekkeplerden biri, polimer.