Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoanthropy nedir?

zoanthropy : n. Kendini hayvan zannetme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


disturbance : n. Rahatsızlık.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


electromagnetic : a. Elektrik akımı ile meydanag etirilen (mıknatıslılık), elektromanyetik.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


episiorrhagia : n. Vulva kanaması, vulva bölgesinde damar yırtılması v.s. sebeple meydana gelen kanama.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


nonflagellated : a. Kamçısız.