Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


clotting : n. Pıhtılaşma.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


konimeter : n. See: Konometer.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


olecranal : a. Olekrana ait.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.