Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


psychrotherapy : n. Hastalığı soğukla tedavi etme, soğuk hava tedavisi, psikroterapi.