Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


pachyonychia : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.


splenohemia : n. See: Splenemphraxis.