Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


cardiovalvular : a. Kalb kapakcıklarıyla ilgili.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.


rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


scapuloclavicular : a. Kürekkemiği ile klaviküle ait.