Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.


boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


form : n. Formül


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


rheumatosis : n. Romatizmadan doğan herhangi bir bozukluk.


sialoadenectomy : n. Salya bezinin kesilerek çıkarılması.


somatoceptor : n. Vücut içinden gelen uyarıları alan sinir ucu, bu nitelikte vücut reseptörlerinden her biri.