Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zirconium nedir?

zirconium : n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


claudication : n. Topalık, topallama.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.