Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zirconia nedir?

zirconia : n. biochem. Zirkondan alınan beyaz toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).