Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zirconia nedir?

zirconia : n. biochem. Zirkondan alınan beyaz toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


equation : n. Eşitlik.


extraaligamentous : Bağdıxı.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.