Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zirconia nedir?

zirconia : n. biochem. Zirkondan alınan beyaz toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branchial : a. İnsan embryosunun boyun kısmında, her iki tarafta meydana gelen ve ileride ağız, burun ve kulak kısımlarını meydana getirecek olan çatlak ve yarıklara ait olan, bunlarla ilgili.


cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


obese : a. Çok şişman.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.