Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zirconia nedir?

zirconia : n. biochem. Zirkondan alınan beyaz toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


eminentia : n. anat. Kabartı.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


iodotherapy : n. İyot veya iyotlu maddelerle tedavi usulü.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


opercular : a. Operculum'a ait.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).