Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zirconia nedir?

zirconia : n. biochem. Zirkondan alınan beyaz toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


pneometer : n. see: Spirometer.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.


pygmalionism : n. Kişinin kendi yaptığı bir şey (heykel, resim vs.)'e aşık olması hali.


rarefaction : n. Seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz).


scoto- : pref. Karanlık anlamına önek.