Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zircon nedir?

zircon : n. biochem. Zirkonyum asidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


dental : a. Dişlere ait.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


mud : n. Çamur.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


scissor's deformity : n. Yürüyüş sıraısnda bacaklar birbirleriyle kesişecek şekilde ileriye doğru atılır.


sphacelation : n. Gangren(leşme).