Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zircon nedir?

zircon : n. biochem. Zirkonyum asidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


thyrolytic : a. Tiroid dokusunu eritici, tiroid dokusunu tahrip edici, tirolitik.