Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zircon nedir?

zircon : n. biochem. Zirkonyum asidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


faucal : a. Boğaza ait.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


notch : n. Çentik, diş.


periplast : n. Hücre protoplazması.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


schizogyria : n. Beyin kıvrımlarının derin olması hali.


sphygmotonometer : n. Arter duvarlarının elastikiyetini ölçme aleti.


stilet : n. 1.Bir sondayı açmak için kullanılan tel, mandran; 2. Bir kanül içine yerleştirilmiş sivri uçlu alet, stile.


synchronous : n. Aynı zamanda meydana gelen, senkron.


tablet : n. Yassı hap, tablet.