Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zincum nedir?

zincum : n. See: Zinc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


pediform : a. Ayağa benzer, aşak şeklinde.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.