Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zincum nedir?

zincum : n. See: Zinc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


glandilemma : n. Bez kapsülü, guddenin dış zarfı.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


intravaginal : a. Vagina içinde.


keracele : n. Sert tümör.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.


perisplenic : a. Dalağı saran.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.