Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zincum nedir?

zincum : n. See: Zinc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


otomicroscope : n. Kulak mikroskopu.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


pneumococcosis : n. Pnömokoklar sebebiyle meydana gelen enfeksiyon.


polytrichia : n. See: Hypertrichiasis.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.