Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zincum nedir?

zincum : n. See: Zinc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


irideremia : n. İris yokluğu.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


kation : n. See: Cation.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.


sheet : n. Çarşaf.