Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zincous nedir?

zincous : a. biochem. Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.


saluretic : a. İdrarla sodyum atılışını hızlandırıcı, salüretik.


sinus : n. (pl. Sinuses). 1. Sinus, içeri mukoza ile kaplı kemik içindeki boşluk; 2. genişlemiş damar içindeki boşluklar, 3. Beyinde kara kan kanalı; 4. içinde cerahat toplanan boşluk, 5. Duvarları dura materden veya bununla kafa kemiklerinden yapılı, içinde toplardamar kanı olan kanallar; 6. Çepersel (parietal) plevranın parçalarıarasında birleşme yerinde meydana gelen köşeler.