Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zincous nedir?

zincous : a. biochem. Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


germination : n. Filizlenme.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


left-handedness : n. Solaklık.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


melenemesis : n. Siyah kusmuk.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


plessor : n. See: Plexor.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.