Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zincous nedir?

zincous : a. biochem. Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobin : n. biochem. Karbon monoksid zehirlenmesinde kanda meydana gelen karbon monoksid ve hemoglobin bileşimi.


carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


hematologist : n. Hematolog.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


phlegm : n. 1. Fazla miktarda salgılanan koyu mukus, özellikle ağız, boğaz ve solunum yolları mukozası tarafından salgınanan aşırı mukus, balgam; 2. Eski tıp öğretimine esas oluşturan 4 vücut sıvısından biri, lenf; 3. Hissilik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.


remediable : a. İlaçla düelebilir, tedavi edilebilir.