Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zincous nedir?

zincous : a. biochem. Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


isthmian : a. İstmusa ait.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.