Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zinc nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

zinc : n. biochem. Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element.

zinc chloride : biohcem. Çinko klorür, beyaz billuri bir toz veya porselen şeklinde kitle olup, faal antisepiktir (ZnCI2).


zinc oxide : biochem. Çinko oksit, ince şekilsiz beyazımtrak toz olup, hafif sıkıcı ve antisepiktir (ZNO).


zinc phenolsulfonate : biochem. Renksiz prizmalar veya kristaller veya beyaz granüller veya toz olup, antiseptik ve astrenjandır (C12H10O8S3Zn.8H2O).


zinc stearate : biochem. Muhtelif cilt hastalıklarında kullanılan bir çinko ile stearik ve palmitik asit bileşimi.


zinc sulphate : biochem. Çinko sülfat, renksiz prizma veya iğneler veya granüler, billuri bir toz olup, sıkıcı, muharriş ve yakıcıdır, ak saç.


zinc undecylenate : biochem. Mantarları öldürücü ince, beyaz toz (C22H38O4Zn).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


incisor : n. Öndiş.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


pneometer : n. see: Spirometer.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


ptyalogenic : a. Tükrükten oluşmuş, ptiyalojen.