Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zinc nedir?

zinc : n. biochem. Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element.

zinc chloride : biohcem. Çinko klorür, beyaz billuri bir toz veya porselen şeklinde kitle olup, faal antisepiktir (ZnCI2).


zinc oxide : biochem. Çinko oksit, ince şekilsiz beyazımtrak toz olup, hafif sıkıcı ve antisepiktir (ZNO).


zinc phenolsulfonate : biochem. Renksiz prizmalar veya kristaller veya beyaz granüller veya toz olup, antiseptik ve astrenjandır (C12H10O8S3Zn.8H2O).


zinc stearate : biochem. Muhtelif cilt hastalıklarında kullanılan bir çinko ile stearik ve palmitik asit bileşimi.


zinc sulphate : biochem. Çinko sülfat, renksiz prizma veya iğneler veya granüler, billuri bir toz olup, sıkıcı, muharriş ve yakıcıdır, ak saç.


zinc undecylenate : biochem. Mantarları öldürücü ince, beyaz toz (C22H38O4Zn).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


herb : n. Tat verici veya ilaç olarak kullanılan herhagni bir bitki veya ot, şifalı bitki.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


helcoma : n. Ülser


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


megacephalous : a. See: megacephalic


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


organo- : pref. Organla ilgili.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


schistocephalus : n. Yarık başlı ucube.


sphygmoplethysmograph : n. Kol ve bacakta kan hacmini ölçen ve kaydeden alet.


splenius : n. Somun kas, splenyus.