Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zinc nedir?

zinc : n. biochem. Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element.

zinc chloride : biohcem. Çinko klorür, beyaz billuri bir toz veya porselen şeklinde kitle olup, faal antisepiktir (ZnCI2).


zinc oxide : biochem. Çinko oksit, ince şekilsiz beyazımtrak toz olup, hafif sıkıcı ve antisepiktir (ZNO).


zinc phenolsulfonate : biochem. Renksiz prizmalar veya kristaller veya beyaz granüller veya toz olup, antiseptik ve astrenjandır (C12H10O8S3Zn.8H2O).


zinc stearate : biochem. Muhtelif cilt hastalıklarında kullanılan bir çinko ile stearik ve palmitik asit bileşimi.


zinc sulphate : biochem. Çinko sülfat, renksiz prizma veya iğneler veya granüler, billuri bir toz olup, sıkıcı, muharriş ve yakıcıdır, ak saç.


zinc undecylenate : biochem. Mantarları öldürücü ince, beyaz toz (C22H38O4Zn).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


hyperglycinemia : n. Serumda fazla miktarda glisin bulunması.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.