Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zinc nedir?

zinc : n. biochem. Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element.

zinc chloride : biohcem. Çinko klorür, beyaz billuri bir toz veya porselen şeklinde kitle olup, faal antisepiktir (ZnCI2).


zinc oxide : biochem. Çinko oksit, ince şekilsiz beyazımtrak toz olup, hafif sıkıcı ve antisepiktir (ZNO).


zinc phenolsulfonate : biochem. Renksiz prizmalar veya kristaller veya beyaz granüller veya toz olup, antiseptik ve astrenjandır (C12H10O8S3Zn.8H2O).


zinc stearate : biochem. Muhtelif cilt hastalıklarında kullanılan bir çinko ile stearik ve palmitik asit bileşimi.


zinc sulphate : biochem. Çinko sülfat, renksiz prizma veya iğneler veya granüler, billuri bir toz olup, sıkıcı, muharriş ve yakıcıdır, ak saç.


zinc undecylenate : biochem. Mantarları öldürücü ince, beyaz toz (C22H38O4Zn).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


photolytic : a. Fotolize ait.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.