Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.


impulsion : n. Tahrik.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


monopolar : a. Tek kutuplu.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


somatotrophin : n. Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan gelişim hormonu, somatotrofin.