Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


drop : n. Damla.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


gamophobia : n. Evlenmeden korkma hali, izdivaca karşı duyulan marazi korku, gamofobi.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


heli(o) : pref. Güneş.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


panto- : pref. See: Pant-.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


perisplenic : a. Dalağı saran.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.