Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


groove : n. oluk.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


pedunculated : a. Saplı.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.