Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


terra : n. Toprak.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


peripyloric : a. Piloru saran.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


sanatory : a. Sıhhi, sıhhate yararlı.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


stenothermic : a. Vücut ısısında az değişikliklere tahammül eden.