Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


pulsation : n. Nabız atışı.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.


singultation : n. Hıçkırık tutması.


thanatopsy : n. Ölü vücudunun kesilerek incelenmesi, otopsi.


therapist : n. Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist


tuberculoma : n. Kazeöz tüberkülünün büyümesinden meydana gelen ve bir uru taklit eden kitle.