Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zero nedir?

zero : n. Sıfır.

Absolute zero : Mutlak sıfır (-273°C).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


tentorium cerebelli : Beyincik çadırı.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


masto- : pref. Meme, göğüs.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).


stereoarthrolysis : n. Kemki ankilozu hallerinde yeni bir eklem oluşumu.


stricture : n. Bir kanal veya boşluğun daralması, striktür (retresisman).