Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zeoscope nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

zeoscope : n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hydrosis : n. See: hydrosis.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


mole : n. Et beni, ben, nevus.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.