Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zeoscope nedir?

zeoscope : n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


ovoid : a. See: Oval.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


pate : n. Baş, kafa.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


proiotia : n.Cinsel organ veya duyguların vaktinden önce gelişmesi.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


semitendinosus : n. Yarı kiriş kas, musculus semitendineus.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.


sloughy : a. Kabuklu.