Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zeoscope nedir?

zeoscope : n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


necr (o) : pref. Ölüm.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.


pian : n. See: Yaws.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


sarcogenic : a. Et yapan.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.