Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zeoscope nedir?

zeoscope : n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


choleic : a. Safraya ait.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


psychasthenic : a. Psikasteniye ait.