Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zeoscope nedir?

zeoscope : n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


fetor : n. Fena koku.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.