Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zeismus nedir?

zeismus : n. Çok fazla mısır yiyenlerde görülen deri hasatlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


ischo- : pref. Durma, kesilme, önlenme anlamına önek.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.