Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zeismus nedir?

zeismus : n. Çok fazla mısır yiyenlerde görülen deri hasatlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


emulsum : n. See: Emulsion


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


pneuma : pref. See: Pneum.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


proving : n. Neticeye ulaşmak için yapılan deney, probe.


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).