Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zeismus nedir?

zeismus : n. Çok fazla mısır yiyenlerde görülen deri hasatlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


floccose : a. Yüne benzer.


gilliams operation : n. Ligamentum rotundumların kısaltılması suretiyle ret roversio uteri vakalarının düzeltilmesini sağlayan bir ameliyat tekniği.


gravidism : n. Gebelik.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


lienomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin yumuşaması.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


locum : n. Yer.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


orthostatism : n. Vücduun dik durması.


oxytetracycline : n.biochem.Antibiyotik ve antiprotozoid olarak kullanılan sarı, kokusuz, billuri toz (C22H24 N2O3.2H2O).


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


pepsis : n. Hazım.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).