Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zeismus nedir?

zeismus : n. Çok fazla mısır yiyenlerde görülen deri hasatlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


erode : v. Aşındırmak.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


hydrosis : n. See: hydrosis.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


mycete : n. Mantar.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


pulsation : n. Nabız atışı.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.


septan : a. Yedi günde birgelen (olan).


supramandibular : a. Mandibula üstünde.


suspension : n. 1. Yerinden kaymış veya sarkmış bir organın diğer bir oluşuma dikişle tesbiti; 2. Herhangi bir şeyin geçici olarak durması veay kesilmesi; 3. Bir maddenin sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılması hali; 4. Etkili maddenin uygun sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılmasından oluşan ilaç; 5. Hastayı omuzlarından çekerek askıya almak, omurgadaki eğrilik v.s. bozuklukları düzeltmek üzere uygulanan bir tedavi yöntemi.


synergist : n. Diğer bir maded ile aynı yönde tesir eden.