Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zein nedir?

zein : n. Mısırdan çıkan bir çeşit prolamin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


muscle : n. Kas, adale, musculus.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.