Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zein nedir?

zein : n. Mısırdan çıkan bir çeşit prolamin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


gallstone : n. Sarfa taşı.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


melanogen : Melanin öncüsü renksiz madde, melanojen.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


pharynolith : n. Yutak taşı.


pleio : pref. See: Pleo.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.