Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

z-plasty nedir?

z-plasty : n. Z şeklinde yapılan ve nedbeleri örtmeye yarayan plastik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


metacyesis : n. Dış gebelik.


oarium : n. See: Ovary.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


panchrest : n. See: Panacea.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


rigidity : n. Sertlik, rijidite.