Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

z-plasty nedir?

z-plasty : n. Z şeklinde yapılan ve nedbeleri örtmeye yarayan plastik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


foraminal : a. Deliğe ait.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.