Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yttrium nedir?

yttrium : n. biochem. Y sembolü ile bilinen, atom no: 39 ve atom ağırlığı: 88.92 olan kimyasal element, itriyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


maietics : n. See: obstetrics.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.