Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

yttrium nedir?

yttrium : n. biochem. Y sembolü ile bilinen, atom no: 39 ve atom ağırlığı: 88.92 olan kimyasal element, itriyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


phlegmon : n. Had, ilerleyici ve cerahatlanmaya doğru iden yaygın bağ dokusu iltihabı, flegmon, selülit, phlegmona.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.