Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yttrium nedir?

yttrium : n. biochem. Y sembolü ile bilinen, atom no: 39 ve atom ağırlığı: 88.92 olan kimyasal element, itriyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


decortication : n. Kabuğunu soyma


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.