Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yttria nedir?

yttria : n. biochem. İtriyumdan alınan ağır ve beyaz bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


karyota : n. Nüveli hücreler.


ligament : n. bağ, liagaman, ligamentu.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


parabion : n. See: Parabiont.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


spondylexartrosis : n. Bir omurun yerinden kayması, omur dislokasyonu.