Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yttria nedir?

yttria : n. biochem. İtriyumdan alınan ağır ve beyaz bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


huntirean chancre : n. Primer sifilizin sert çıbanı.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


lumbus : n. See: loin.


nonspastic : a. See: Aspastic.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.


rhinokyphosis : n. Burun sırtının kavis şeklinde çıkıntı gösterişi, burunda bu nitelikle belirgin şekil bozukluğu.