Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yttria nedir?

yttria : n. biochem. İtriyumdan alınan ağır ve beyaz bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.