Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ytterbium nedir?

ytterbium : n. biochem. Yb sembolü ile bilinen, atom on: 10 ve atom ağırlığı: 173.04 olan kimyasal element, iterbiyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


sarcolemma : n. Çizgili kas lifini kuşatan boru şeklinde zar, sarkolem.


sialogenous : a. Salya (tükrük) yapan, siyalojen.


sitology : n. 1. Yemek bilgisi; 2. Diet ihtisası, perhiz usulü.