Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

youth nedir?

youth : n. Gençlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


esterolysis : n. Ester'in hidroliz sonucu alkol ve asit'e ayrılması, esteroliz.


fibromyotomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyotomi.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


miction : n.İşeme.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


penicillinase : n. biochem. Penisilinin tesirini yokeden bakteri kaynaklı bir enzim.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.