Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

youth nedir?

youth : n. Gençlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


colourless : a. Renksiz.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


medication : n. İlacla tedavi.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


sequestrum : n. (pl. sequestra) Ölmüş, hayatiyetini kaybetmiş kemik parçası, sekester.


spinal : a. 1. Belkemiğineait veya onda bulunan, spinal; 2. Dikene ait, dikensi, spinalis.


sterno-omphalodymia : n. İkizlerin hem göğüs hem göbek bölgelerinden birbirine yapışık olmaları hali.