Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

youth nedir?

youth : n. Gençlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


teres : n. Yuvarlak kas.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


methylpyrylone : n. Barbitürat yapısında olmayan bir hipno-sedatif.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


presuppurative : a. Cerahatlanmadan önce olan.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.