Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

youth nedir?

youth : n. Gençlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


macr(o) : pref. Büyük.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


nonunion : n. Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi, kırık uçların birleşmemesi.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


pseudocyst : n. yalancı kist.