Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yolk nedir?

yolk : n. Yumurta sarısı, vitellus.

Accessory yolk : Yumurtanın yaratıcı kısmının beslenmesini sağlayan parçası;


Formative yolk : Embriyon gelişimini sağlayan yumurta kısmı.


yolk sac : Yumurta kesesi (embrioloji).


v sac membrane : Yumurta kesesi zarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


flask : n. Şişe, balon.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


phlebolith : n. Ven taşı.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.