Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yolk nedir?

yolk : n. Yumurta sarısı, vitellus.

Accessory yolk : Yumurtanın yaratıcı kısmının beslenmesini sağlayan parçası;


Formative yolk : Embriyon gelişimini sağlayan yumurta kısmı.


yolk sac : Yumurta kesesi (embrioloji).


v sac membrane : Yumurta kesesi zarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


hypnapagogic : a. Uyanık tutan, uykuyu önleyen.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


praxiology : n. Haraketbilim.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.


sarcotic : a. 1. Et oluşması ile ilgili; 2. Et oluşmasını uyarıcı, etli doku meydana gelişini hızlandırıcı.


schizonticide : n. Schizont'ları öldürücü ilaç.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.