Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

yolk nedir?

yolk : n. Yumurta sarısı, vitellus.

Accessory yolk : Yumurtanın yaratıcı kısmının beslenmesini sağlayan parçası;


Formative yolk : Embriyon gelişimini sağlayan yumurta kısmı.


yolk sac : Yumurta kesesi (embrioloji).


v sac membrane : Yumurta kesesi zarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


distrix : n. Saçların uç kısımlarından kırılması.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


karyota : n. Nüveli hücreler.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.