Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yogourt, yoghurt nedir?

yogourt, yoghurt : n. Yoğurt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


malleal : a.Orta kulaktaki çekiç kemiği ile ilgili.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


nape : n. Ense.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.