Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yogourt, yoghurt nedir?

yogourt, yoghurt : n. Yoğurt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


didymalgia : n. Testis ağrısı.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


paralyze : v. See: Paralyse.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).