Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

yogourt, yoghurt nedir?

yogourt, yoghurt : n. Yoğurt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


onyxis : n. See: Acronyx.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.