Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yogourt, yoghurt nedir?

yogourt, yoghurt : n. Yoğurt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


mamillary : a. See: Mammillary.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.