Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yogourt, yoghurt nedir?

yogourt, yoghurt : n. Yoğurt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hypoporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında, kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere oluşan yeni kemik dokusu (callus)'nun yetersiz oluşu, hipoproroz.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


King's Evil : n. sıraca illeti.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.