Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


histoma : n. Doku tümörü.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


implant : n. Tedavi maksadı ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde (Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir maded olabilir).


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


macroglia : n. See: Astrocyte.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.