Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


intra-articular : a.Eklemiçi.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


otor : a. Kulağa ait.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


sandfly : n. Tatarcık, tropik ülkelerde rastlanan tatarcık hummasının bulaşmasında rol oynayan küçük böcek.


siqua : n. Çocuklarda barsakların emme (absorption) yüzeyini hesaplamaya yarayan Pirquet tarafından teklif edilen bir ölçü olup, çocuun santimetre cinsinden oturma yüksekliğinin karesine istinat eder.


sulggghishness : n. Uyuşukluk hareketsizlik, ağırlık.


subcerebral : a. Beyin altı, beyin altınad buluann.