Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bite : v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, sokmak; 2. Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık.


celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


cophosis : n. İşitme arazı.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


gram : n. Gram.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


necroscopy. : n. See: necropsy.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.