Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


glandula : n. (pl. glandula).


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


lipocyte : n. Yağ hücresi


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


osteodynia : n. Kemik ağrısı.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


spermatocyst : n. Seminal vezikül