Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


oophorotomy : n. Yumurtalığı yarma ameliyatı.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


pilose, pilous : a. Kıllı, tüylü.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


toxicophylaxin : n. Mikro-organizmalardan ileri gleen zehirleri yok eden filaksin.


transiliac : a. Her iki ilye kemiği üzerindeng eçen.