Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

yellow nedir?

yellow : a. 1. Sarı; 2. Rengi sararmış.

yellow atrophy : Had karaciğer atrofisi.


yellow fever : Sarı humma.


yellow fever jaundice : Sarı humma sarılığı.


yellow marrow : Sarı ilik.


yellow spot : Sarı leke.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


comminuted : a. Parçalanmış.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


oxidizing : a. Oksitleyici.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


periost. : n. See: periosteum.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


primaquine : n. Sıtma ilacı.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.