Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yeki nedir?

yeki : n. Hıyarcıklı veba (Japonya'da).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


histocyte : n. See: Histiocyte.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


laser beam : n. Bir çeşit ışık enerjisi.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


sanguification : n. Kan meydana gelmesi, kan oluşumu.


serofluid : n. Seröz nitelikte sıvı.


syhyra : n. Orta kulaktaki çekiç kemiği, malelus