Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yeast nedir?

yeast : n. 1. Fongüs; 2. Bira mayası.

Dried yeast : Bira mayası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


recovery : n. İyileşme.


renicapsule : n. Böbreği saran dıştabaka, böbrek kapsülü.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.