Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yeast nedir?

yeast : n. 1. Fongüs; 2. Bira mayası.

Dried yeast : Bira mayası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


ottitic : a. Otite ait.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.